Mindfulness för företag

Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade, får ökat fokus, utvecklar sig själva och fungerar bra såväl i arbetslivet som privat. Forskning visar hur hjärnan utvecklas och bland annat arbetsminnet ökar.

Några exempel på vad PositiveMind kan erbjuda

"Mindfulness på arbetsplatsen"

Paketet startar med en enkel förstudie där nuläget och önskat läge fastställs. All personal startar med en inspirationsföreläsning. Föreläsningen är tänkt att ge förståelse för vad mindfulness innebär och skapa motivation för den kommande träningen. Vid sex tillfällen träffar sedan varje arbetsgrupp en handledare som coachar deltagarna vidare bland övningar och lite enkel teori. Varje deltagare tränar sedan själv hemma till internetbaserade program.
Projektet avslutas med att resultatet gås igenom och jämförs med förstudien.

"Mer närvaro - mindre stress"

En föreläsning där ni får kunskaper om vad mindfulness är och hur träning kan gå till. Syftet är att ge enkla redskap för att bättre klara av en ofta stressig tillvaro både på arbetet och hemma. Enkla övningar varvas med teori. Lämlig tid är 1,5-2 timmar.

"Prova på mindfulness"

Detta är en kortvariant av "Mindfulness på arbetsplatsen": Projektet startar med en inspirationsföreläsning för all personal. Deltagarna tränar hemma till internetbaserade program och en handledare träffar varje arbetsgrupp vid tre tillfällen för att coacha vidare i träningen.

"Tre positiva timmar"

Här fokuserar vi på det som är positivt i tillvaron. Övningarna handlar om humor, glädje och tacksamhet. Vi tittar på våra attityder både mot oss själva och mot andra. Eventuellt kan ett halvtimmes långt skrattpass läggas till som extra energikick